( . idios - , , ponn - ) - . , , ( , , , ). . - , , , ; . . - , ; - ; - , , , , , , , .. . . .

(: , 1973-1982)
..

() <14v>