- , , . . . . . c-, . . , . , . . . . - , . . . -. . , . 19 - . 20 . .-. . . ( ).

(: , 1973-1982)
..

-

() <14v>